Translation Assignment Week 3: Back to Square One – A New Turning Point (3)

Written by Prof. Anh Tho

Released on 25 Aug 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card ”

“Có tổ chức

Đôi lúc, thứ hai là một ngày rất vất vả để bắt đầu tuần mới. Tôi đoán rằng đó là lý do vì sao các tổ chức, công ty chọn ngày này làm ngày họp giao ban để động viên mọi người trước khối công việc bộn bề đang chờ đón họ.

Như mọi khi, tôi bắt đầu ngày làm việc của mình với việc xem xét các công việc theo thứ tự: QUAN TRỌNG, KHẨN CẤP, ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH, ĐÃ HOÀN THÀNH, thực lòng không mấy vui vẻ gì vì tôi biết danh sách công việc sẽ còn dài hơn theo thời gian, tôi phải ép mình vào khuôn khổ để làm giảm áp lực từ chúng, bởi sự nhận ra muộn màng dường như không có sự liên quan đến các ưu tiên của tôi nữa.

Tôi tìm một vài cách hữu ích để lấy lại những ghi chú cũ rích ở dưới KIV (những ghi chú để tìm hiểu trong thời gian gần) và đọc chúng với một viễn cảnh mới. Tôi đã làm vậy đấy, xem vài chương trình được đề nghị bởi Hiệp hội các nhà điều hành kinh doanh (ABE) dành cho sinh viên Việt Nam, đoán xem nào tôi đã tìm thấy điều gì? Một Alibaba với kho châu báu tràn đầy chưa được khám phá. Wow, cảm ơn nhé, Sesame!

Tôi cho rằng đó là cách để chúng ta lấy lại động lực. Tôi đã dành nhiều giờ xem hết các podcast được cung cấp cho việc xem xét miễn phí, bắt đầu với loạt HRM podcast về Chiến lược Phát triển Nhân sự, sau đó chuyển sang Kỹ năng Lãnh đạo, rồi Thay đổi và Sự diễn xuất của con người với một sự lựa chọn giáo dục, Học tập và Phát triển, xuất bản bởi Nhà xuất bản Emeral Group. Và rồi vẫn còn một số nội dung về Hành vi tổ chức, Kinh doanh quốc tế, Chiến lược quảng cáo, Kế hoạch và những môn khác nữa nhưng buổi chiều nay tôi đoán danh sách này khá thoả đáng rồi.

Nhưng cái thật sự khiến tôi vui mừng là đường dẫn đến trang Những mẹo quản lý nghiên cứu ở đây: http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/guides/management/index.htm

Tôi nghĩ tôi sẽ thật sự có một vài ngày rất rất rất bận rộn để khám phá tất cả chúng.

Thật là một sự thết đãi quá tuyệt vời. Cảm ơn nhóm The Emeral tại trang http://emeralgrouppublishing-com nhé. Các bạn khiến tôi thật hạnh phúc.

Hẹn gặp lại độc giả ở bài tiếp theo nhé.

Chúc một ngày vui,

Anita H.”

2 thoughts on “Translation Assignment Week 3: Back to Square One – A New Turning Point (3)

  1. Very good translation, Phuong Hoang. Reading your work helps me also to review my thoughts and writing style. View also my other comments on your subsequent translation submissions. Cheers. Prof Anh Tho Andres.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s