Translation Assignment Week 9: Back to Square One – A New Turning Point (9)

Written by Prof Anh Tho Andres

Released in  Sep 3 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140903162335-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-9

“Giao tiếp đa văn hoá

Những bài cô đăng trong 10 ngày gần đây dành được khá nhiều lời bình và cô cũng có thêm nhiều bạn mới, hẳn là một sự động viên đấy. Đó là câu chuyện không có gì đáng kể so với những vấn đề nổi cộm mà chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày. Dù sao thì cô cũng tin rằng nếu mỗi chúng ta cố gắng làm tròn bổn phận của mình, từ những hành động nhỏ nhất để giảm áp lực của thế giới thì chúng ta có thể đóng góp một phần làm cho thế giới trở nên tốt hơn.

Đề cập tới những câu hỏi được gửi đến từ những người bạn mới, dựa vào nền tảng niềm tin Phật giáo và những những điều khác trong tầm quan trọng của giao tiếp đa văn hoá, cô sẽ trích dẫn một câu trả lời ngắn gọn mà cô đã viết trên diễn đàn về Sức mạnh Truyền tải của Trải nghiệm Đa văn hoá như sau:

“Chia sẻ dựa trên kinh nghiệm đa văn hoá cá nhân của cô: như một công dân Việt Nam đã lớn lên trong cuộc chiến tranh tàn phá ở miền Nam Việt nam, cô được thừa hưởng cả văn hoá Pháp và văn hoá Mỹ từ những năm tháng tuổi trẻ. Sau khi Sài Gòn thất thủ ( hay “giải phóng” miền Nam Việt Nam) cô là một trong 800 ứng viên từ 43.000 người dành được “vé” để tham gia cuộc thi vào các trường đại học của Việt Nam vừa thống nhất. Tốt nghiệp xong cô làm việc như một phiên dịch viên và thông dịch viên chuyên nghiệp trong 5 ngôn ngữ, trong đó có Nga và Đức. Sau đó, cô cũng biết thêm cả tiếng Đức-Thuỵ và tiếng Na Uy trong những ngôn ngữ mà cô làm phiên dịch. Với nền tảng này, cô có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực mà giao tiếp đa văn hoá đóng vai trò quan trọng, thậm chí trong những cùng nhóm dân tộc, cùng chia sẻ niềm tin, cùng nói chung một ngôn ngữ. Trong nghiên cứu Phật pháp của mình, cô đã học được rằng chúng ta được định hình bởi sự nhận thức mà chúng ta có được từ thế giới thông qua những cái mà chúng ta nhận thức từ những cái nhìn thấy trước mắt và qua các giác quan, và cách để loại bỏ suy nghĩ tích cực và xây dựng suy nghĩ tích cực thông qua quá trình thiền. Cô vẫn làm cách này và tìm cách để phát triển lòng từ bi để hiểu những điều “khác” trong khi giao tiếp với ngừời khác. Nhờ việc đọc những câu chuyện về chiến tranh Việt Nam, cô nhận thấy có quá nhiều sự tàn phá và những mất mát trong cuộc sống có thể vẫn còn đến ngày nay, nếu cả hai điều này có được những cơ hội để tìm hiểu thì chúng ta có thể hiểu thêm vị thế của đối thủ. Đối với cô, hiểu văn hoá khác bắt đầu từ mở rộng quan điểm để chấp nhận rằng có nhiều giải giáp để giải quyết vấn đề, và không ai có thể nắm hoàn toàn sự thật. Nếu chúng ta học để nghe một cách chủ động, chúng ta có thể tìm các giải pháp để giải quyết những mâu thuẫn mà không cần sử dựng các phương pháp Coercritive để chứng minh những suy nghĩ của chúng ta (May 2011).

Trong giai đoạn cuộc đời giữa năm 2011, cô vẫn lạc quan về viễn cảnh một thế giới công bằng và rằng xung đột có thể giải quyết thông qua các cuộc thương thảo và sự đồng thuận. Từ đó, có những kết nối chủ động hơn thông qua Internet và học hỏi nhiều hơn trên các hoàn cảnh thực của thế giới. Cô nghĩ rằng chỉ hiểu văn hoá người khác thôi chưa đủ, thêm vào đó chúng ta nên học để hiểu trách nhiệm thế giới thú vị thế nào và làm thế nào để nhận định vấn đề trong bối cảnh của nó.

Cô nhận ra rằng đó không chỉ là khả năng trong phạm vi của mình, mà tất cả ở mức độ khác bất kể công việc của bạn là nhỏ bé hay vĩ đại, thử thách với giao tiếp đa văn hoá luôn đầy rẫy.

Trước khi chúng ta hiểu thể nào là “Inter-cultural”, chúng ta cần hiểu định nghĩa văn hoá là gì. Giáo sư Raymond Williams, trong cuốn sách “Keywords, a vocabulary of culture and society” nói rằng:

“Văn hoá là một trong hai hoặc ba từ phức tạp nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh […] bởi vì nó được dùng cho nội dung quan trọng ở một vài  môn học trí tuệ khác nhau và vài hệ thống  riêng biệt và không tương thích của tư tưởng”

Từ trang 87 đến trang 93 của cuốn sách, sau khi có những đoạn miêu tả ngắn về cuộc cách mạng trong văn học Anh, ông ấy cũng so sánh cuộc cách mạng này trong nội dung của tiếng Đức, tiếng Pháp, và cuối cùng cho đến nay, chúng ta có thể hiểu “văn hoá” bởi sự trải rộng của nó được sử dụng trong các lĩnh vực như ” âm nhạc, văn học, vẽ, điêu khắc, nhà hát và phim”

Ông ấy cũng dẫn chứng, Kroeber and Kluckhohn, những người trong nghiên cứu  “Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions” có đề cập đến “sự khó khăn của việc lựa chọn cảm giác “đúng – true” hoặc “có thể đúng – proper” hoặc “khoa học – scientific” và bỏ lỡ những cảm giác giác như đánh mất hoặc bổi rối, và trong 1 kỷ luât, nội dung sử dụng được làm cho sáng tỏ. Bởi vậy trong khảo cổ học và trong văn hoá nhân loại, tài liệu tham khảo để hình thành văn hoá hay văn hoá là nguyên liệu sản xuất đầu tiên trong khi trong lĩnh vực lịch sử và nghiên cứu văn hoá điều đầu tiên là để nhận biết hay hệ thống ký hiệu”

Ông ấy cũng nói thêm rằng “cách sử dụng của từ “văn hoá” trong ngôn ngữ khác không chỉ trong tiếng Anh có nhiều phiên bản khác nhau có thể xem xét. Ví dụ, trong nhóm ngôn ngữ Đức, Scandinavian và Slavonic, việc sử dụng nhân loại học – anthropological là bình thường, trong khi đó ở Ý và Pháp sự hiểu biết phụ thuộc rõ nét vào cảm giác nghệ thuật và học hỏi. Với ông ấy, giữa những ngôn ngữ chỉ trong ngôn ngữ, phạm vi và sự phức tạp của cảm giác và tài liệu tham khảo cho thấy sự khác biệt giữa cả vị trí tri thức và sự làm mờ hoặc chồng chéo lên nhau. Những cái khác […] liên quan đến những sự nhìn nhận khác của các hoạt động, các mối quan hệ và quá trình mà thế giới phức tạp này đang chỉ ra. Sự phức tạp không phải là cuối cùng trong từ ngữ mà là trong những vấn đề  mà ở các phiên bản khác nhau trong cách sự dụng chứng minh đáng kể”.

Tóm lại, ông ấy giải thích rằng “sự trái chiều trong cách sử dụng từ “văn hoá” trong tiếng Anh là bởi vì sự kết nối của nó với việc sử dụng những tuyên bố tới những kiến thức siêu sao, tinh tế và sự phân biệt giữa văn hoá nghệ thuật cao và những sự giải trí tầm thường” […] và phải nói thêm rằng sự mở rộng xã hội và sử dụng nhân văn trong văn hoá và hình thành như “tiểu văn hoá”, và sự liên kết của nó không thể xoá bỏ và xấu hổ.

Ông ấy tổng kết rằng “gần đây việc sử dụng từ của “hướng văn hoá  – culturalism”, để chỉ ra rằng một phương pháp đối ngược với “hướng cấu trúc – structuralism” trong phân tích xã hội, vẫn còn nhiều khó khăn và nó luôn không bỏ qua những sự mâu thuẫn.”

Chắc chắn rồi, nghe có vẻ như rất ” học thuật” và khó khiểu, thậm chí với cô đã dành 2/3 thời gian rảnh rỗi trong 30 năm hoặc hơn, để giải mã từ từ điển và từ mới. May mắn là, những là lý thuyết hiện đại và những nhà cống hiến trong giao tiếp đa văn hoá làm cuộc  sống trở nên dễ dàng hơn nhiều cho sinh viên chúng ta, với những ngôn ngữ hết sức thực tế.

Iris Varner và Linda Beamer là một ví dụ, trong phiên bản thứ 5 của cuốn “Văn hoá đa quốc gia ở nơi làm việc quốc tế – International Communication in the Global Workplace” (Mc Grawhill Irwin, 2011) đề cập về tầm quan trọng của Giao tiếp đa văn hoá kinh doanh và Sự đa dạng của phát triển nội địa và đề xuất một loạt các bài tập thực hành liên quan đến mảng “Giao tiếp và văn hoá” với vai trò của ngôn ngữ và ngôn ngữ không lời trong Giao tiếp kinh doanh đa văn hoá, sự quan trọng của kỹ thuật đàm phán. Quyển sách cũng bao hàm những mối quan tâm chính phủ và luật pháp trong khuôn khổ này, sự ảnh hưởng của cấu trúc kinh doanh và hợp tác văn hoá cũng như sự năng động trong ty đa quốc gia.

Như một phiên dịch viên đa ngôn ngữ, đối mặt với những giao tiếp đa văn hoá và phải đàm phán với các văn hoá khác nhau, cô thường phải đối đấu với những hoàn cảnh đòi hỏi ngôn ngữ và kinh tế siêu phàm, nhưng vẫn chưa đủ. Phải liên tục cập nhật môi trường kinh tế vĩ mô, cũng những phân tích logic của sự phát triển chính trị thế giới, các  sự kiện thỉnh thoảng cần đòi hỏi công việc yêu cầu cao này. Cùng với đó, đây là động lực chính để cô giảng dạy như một hành động giúp cô giữ kết nối với những mối quan tâm thực sự của sinh viên trong lĩnh vực này.

Thử thách này thậm chí lớn hơn khi những cuộc thương thảo thường diễn ra ra bởi khoảng cách, cũng nhờ skype hay các cuộc hội thoại qua điện thoại thường mắc những hiểu lầm bởi những giới hạn bằng tiếng Anh và những giới hạn của chính họ trong những cuộc gặp gỡ văn hoá và những áp lực trong hầu hết các trường hợp.

Cá nhân cô, cô yêu những thử thách và tình yêu với những người mới, bởi vậy cô không hề ngại những thời gian dài làm việc chăm chỉ,

Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, hẹn gặp thời gian tới nhé.

Anita H.”

Advertisements

Translation Assignment week 8: Back to Square One – A New Turning point (8)

Written by Anh Tho Andress

Released in Sep 1 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140901151350-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-8?trk=mp-reader-card

“Pourquoi écrire ?

On a quelquechose à donner, on ne sait pas quoi, on ne sait pas à qui mais c’est là, alors on prend un crayon, on trace, on dépose les petits cailloux, on sait qu’on reviendra et que ces petits cailloux nous parleront. Nous n’avons pas tant besoin de dire que d’entendre une parole, celle de celui ou celle que nous étions il y a trois jours, il y a vingt ans…
(Journal intime, auteur inconnu)
Phần giới thiệu cuốn sách “Back to Square One” – Trở về nơi bắt đầu.
Cô ấp ủ viết 3 cuốn sách về đời mình. Cuốn đầu tiên, Cô đến từ đâu và Điều gì đã làm nên “Tôi ngày nay”. Cuốn thứ hai, về Những biến cố đã xảy ra suốt quãng đời.  Và cuốn thứ 3 là Lời nhắn nhủ của cô sau khi cô rời xa cõi đời này.
Cô đã phác thảo cho cuốn đầu tiên và đặt tên là “Agony of a People” – “Nỗi thống khổ của con người”, thuật lại câu chuyện thời thơ ấu của cô và những ảnh hưởng để lại của chiến tranh đến con người, văn hoá và cách chúng ta sống, một vết thương lòng chưa được nhìn thấy vẫn có những ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đôi khi thật dễ dàng để thể hiện qua những vẫn thơ, những tiểu thuyết, hay qua những nhà làm phim, những nhà xã hội học hay những người yêu thích nó. Cô chưa bao giờ xuất bản cuốn sách này. Và thật không may, cô đã đánh mất bản viết tay trong một lần đi du lịch. Cô lên kế hoạch đặt tên cuốn thứ 3 là “A Mother’s Love” – “Tình yêu của người mẹ”, Cô vẫn suy nghĩ về Tình yêu thương và Lòng trắc ẩn, khi thể hiện qua sự tần tảo của những người mẹ mà cô đã gặp, trước nhất là với mẹ của cô.
Nhưng để bắt đầu mối quan tâm hiện tại, những sóng gió cuộc đời mình, cô định đặt tên nó là “Back to Square One” – “Trở về nơi bắt đầu”.
“Back To Square One” – Đây như là bức thư mà nhiều bạn thời niên thiếu đang chờ đợi cô, từ khi cô rời Việt Nam 25 năm trước đây. Như một chiếc cầu hạnh phúc để đến Thuỵ Sĩ, mang lại những hi vọng, niềm kiêu hãnh, sự ghen tị, niềm vui, nỗi buồn, những sự mong đợi, những sự thất vọng và nhiều hơn nữa… quá nhiều cảm xúc lẫn lộn đi cùng cơ hội này.
Cô rời đất nước mình, cha mẹ mình, hàng xóm, họ hàng, cô dì chú bác, những người bạn thậm chí những người gặp đôi lần đã giúp đỡ cô, với mong ước của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn với thành công và hạnh phúc. Thông qua giúp đỡ cô, họ hi vọng cô sẽ giúp giấc mơ của họ thành hiện thực, giấc mơ đi ra nước ngoài, niềm vui và sự háo hức về một miền đất hoàn toàn mới, niềm hi vọng khi trở về với sự nổi tiếng và giàu sang, chỉ là những quan điểm xưa cũ đã từng như thế. […]
Cô muốn chia sẻ những giai thoại cuộc đời cô với tất cả bạn đọc thông qua cuốn sách này. Điều cô mong ước truyền tải là xung quanh những câu chuyện của số phận và những điều vô thường của cuộc đời.
Thông qua sự hiểu biết về lẽ vô thường của cuộc đời, chúng ta có thể có được sự tự do thoát khỏi vòng luôn hồi sinh tử của cuộc đời.
Đây là lý do vì sao cô đặt tên cuốn sách này là “Back to Square One” – Trở về nơi bắt đầu, bằng tiếng Việt, nó có thể được dịch thành “Trở về con số không” và tiếng Pháp là “Retour à la case de départ”.
Kiến thức của cô về Đạo phật vẫn còn hạn hẹp. Cô sinh ra trong một gia đình theo Phật giáo nên cô đã thực hành nhiều đạo lý nhà Phật trong suốt cuộc đời mình, và cũng đã bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp như một bộ môn nghiên cứu ở tuổi 50 vài năm trước đây nhưng vẫn không nhiều lắm.
Tất cả những điều cô nhớ từ những lời dạy của mẹ cô là” Khi con không làm hại người khác nghĩa là con đang giúp họ tốt lên” – “When you are not causing harm to others, you are already doing good to them”
Cô biết đến bài học đầu tiên trong nhà Phật với nội dung là “Thực hành 5 nguyên tắc: không sát sinh, không nói dối, không nói điều xấu xa hoặc điều sai trái với người khác hoặc về người khác, không trộm cướp và không ngoại tình”
Cô thấy nó thật tuyệt vời để bắt đầu với 5 quy tắc này bởi vì nó nằm hoàn toàn nằm trong khả năng của mọi người. Những người muốn hoàn thiện bản thân.
Với cách tiếp cận đơn giản từ trong suy nghĩ, cô hi vọng với việc thực hành, tại thời điểm khi cuốn sách này được thực hiện cô sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về những trải nghiệm của đời mình, và chứng kiến sự đổi thay sinh động đầy màu sắc của cái mà chúng ta đang gọi là cuộc sống.
Chúc bạn đọc vui!
(Nyon, 2007)
Anita H.
Founder của YourVietBooks.com
Về YourVietbooks.com: YourVietBoooks là một sự thu thập các cuốn sách ở Việt Nam dành cho những độc giả thích tìm hiểu về Lịch sử, Văn hoá, Ngôn ngữ, Quản lý và Kinh doanh. Các tiêu đề bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Việt.”

Content of Meeting with Prof Anh Tho Andres at CENG group – 7 Dec 2014 – Updating…

* [Meeting’s Content at Group C on Saturday 7 Dec]

The introduction about “Learn with You Tube”

Source: http://sbitrainingsolutions.com/forum-for-creativity/learn-with-you-tube/

The second skills you need to know is Listening. Because you need to understand more  through what you get or maybe teachers speak too fast and long you cannot gain all they transmit.

This section includes 6 topics. It helps you to discovery who you are. What kind of person you want to become. What ability you can…

1. Perception – The World as We See It

– Change yourself to be a critical thinker.

2. Know Thyself. Are we that different?

– It is important to know yourself, to know your capacity.

3. Know your Potential – Neuroscience and the Brain

– How far/good you can go.

– To understand you deeper and deeper to choose/ change what career you pursue/ which country you live…

4. Communicating across Cultures (inter culture Communication)

–  To assure another understands you. How to be professional to your boss, your colleagues…

– To learn about Organisation Communication. How to report, how to write email…

– To understand about organisation of behaviour.

– Why cultivate ethical

– Marketing in a Global Environment

5. Life is Exchange. The Power of Cultural Diplomacy

– Give and Take

– Symposium: gặp gỡ cấp cao

– Diploma: ngoại giao

– International relation: peaceful relation. People who work in this field are persons who have to solve conflict among nations.

6. Be smart. Use Technologies

– Related Innovation

=> Need to know how to be an active listener. Follow this link: http://myubisclass.blogspot.ch/2011/06/communicating-at-work-week-6.html?spref=bl

You will receive your task about this section soon. Follow link I mentioned above.

Thank you for your reading.

Have a nice new week,

* [Meeting’s Content of Group C on Saturday 13 Dec]

1. Marking yourself in Task-management Templete – Group –ID (was posted in SBI forum Discussing)

2. There are 6 topics for Dissertation (marketing, HR, …), choose one or more a topics for you to study and write

3. Expecially, teacher need some volunteers:
+ Option 1: volunteers will complete remain Glossaries that teacher will you to make a glossary for book students use in future.
+ Option 2: Volunteers will do research for Dissertation.

4. Students speed up translating series “Back to Square one…” Deadline is coming

* [Meeting’s Content at Group C on Saturday 21 Dec]

1. Check tasks: translation assignment BTSO (12 articles) + Glossary (8 weeks)

2. Test: Rapid Placement Test C1 in English: https://testmoz.com/412355

3. Review about 6 Dissertation Topic. Deadline 31/12/2014

Report by Phuong Hoang – MENG 472

Translation Assignment Week 7 – Bach to Square One – A New Turning Point (7)

Written by Prof Anh Tho Andres

Released in Sep 1 2014

“Biết mình

Một tháng mới đang bắt đầu. Tháng 9 đã đến và chẳng mấy chốc đến Giáng Sinh và sau đó là một năm khác: 2015. Đó là cách mà R. nói về thời gian. Với anh ấy, khi tháng 9 đến nghĩa là một năm đã sẵn sàng cho việc kết thúc. Với tương tự như vậy, cô gọi đó là vòng quay của cuộc sống.

Ở Thuỵ Sĩ, đây là mùa bắt đầu cho công việc thu hoạch ở những ruộng nho, mọi người chuẩn bị đển “Fête des Vendanges” nơi bắt nguồn sản xuất rượu vang ở Thuỵ Sĩ. Nó cũng là thời gian cho những cuộc hội ngộ và chia sẻ trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, nơi nổi tiếng nhất là Comptoir Suisse với hơn 300.000 khách thăm quan hoặc những nơi ít nổi tiếng hơn những vẫn thu hút đông đảo ngừoi tham gia như Herbst Messe ở Basel hay the Foire de Martigny ở Wallis.

Nhưng với the Fête des Vendanges ở Neuchâtel nơi diễn ra sự kiền này hàng năm, trong suốt tuần cuối của tháng 9 để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với cô, có thể bởi vì đó là lễ hội đầu tiên ở Thuỵ Sĩ khi cô đến Neuchâtel khoảng 30 năm trước.

Đến từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá như Việt Nam, tất cả tụ họp với nhau là định hướng chính trị, với những khẩu hiệu, những cờ đỏ, hàng dài chờ đợi những bài diễn thuyết chính trị bất tận, cô đã chứng kiến với đôi mắt mới lạ với tất cả những cuộc biểu tình hoà nhã về tình yêu và niềm tự hào với một đất nước giàu truyền thống văn hoá địa phương, một đất nước chưa từng xảy ra chiến tranh trong vòng 700 năm qua, ở nơi này các nhiều quốc gia và các dân tộc có thể cùng sinh sống trong hoà bình.

Nhiều năm đã đi qua, cô cũng từng tham gia nhiều sự kiện kể từ đó, tất cả mọi nơi ở Thuỵ Sĩ  – một phần của Châu Âu và phía Đông đại lục. Cô đã từng đóng góp vai trò tích cực trong một vài sự kiện, cũng dân dã như bao người dân khác. Ở tất cả mọi nơi, cô cảm nhận được không khí an bình vô tận giống như nếu như thời gian là vĩnh cửu, ít nhất là qua cách nhìn nhân của cô.

Cái mà cô băn khoăn là tinh thần hoà bình ở trên mọi miền của đất nước nhỏ bé này, làm thế nào để những người cầm quyền ở các vùng miền khác nhau có thể quản lý để duy trì các bài cuộc nói chuyện trong hoà bình, không bị ảnh hưởng bởi bất ổn từ những nước láng giềng Châu Âu và phần còn lại của thế giới?

Sự phát triển của những hành động tội ác, những xung đột, dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày, nhan nhản trên các phương tiện Internet, nghe có vẻ rất nghiêm trọng và tất nhiên như mọi người cô cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi núi thông tin trái chiều thỉnh thoảng chợt xuất hiện trên Internet như vậy.

Như những người khác, cô cũng hỏi lại bản thân, tại sao là có quá nhiều tội tác trên thế giới đến vậy? Điều gì đã xảy ra với những những đất nước khác ở Châu Phi, Trung Á hay Châu Á, cũng có thể xảy ra với các nước Châu Âu. Điều đã xảy ra với người đàn ông hay người phụ nữ kia trên vô tuyến kia có thể xảy ra với cô trong đời thực không. Làm sao để đối mặt với điều này?

Trong cuốn sách “The First and Last Freedom” Cô tìm thấy một vài điều lý thú với lý giải của Krishnamurti về “Self-Knowledge, the World and ME” có đoạn:

“Vấn đề của thế giới rất khủng khiếp và phức tạp, để hiểu và giải quyết chúng ta phải tiếp cận chúng với cách tinh giản và trực diện; sự đơn giản, sự trực diện, không phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh cũng không phụ thuôc vào các giáo điều nào hay cảm xúc nào. Khi tôi chỉ ra điều này, giải pháp không có nghĩa là được tìm ra qua những buổi hội thảo, những giấy mực hay qua sự kế vị của mọi thế hệ lãnh đạo…

Bởi bạn và tôi chính là vấn đề, không phải thế giới, vì thế giới là sự phản ảnh của chính chúng ta, để hiểu thế giới chúng ta phải hiểu chính mình. Thế giới đó không tác biệt khỏi chúng ta, chúng ra là thế giới và vấn đề của chúng ta chính và vấn đề của thế giới. Điều không thể được lặp lại quá thường xuyên bởi vì chúng ta quá trì trệ trong suy nghĩ, chúng ta nghĩ rằng vấn đề của thế giới không phải vấn đề của mình, rằng Liên hiệp quốc phải giải quyết, rằng những người kế vị mới là người phải giải quyết. Đó là suy nghĩ cực kỳ thiếu hiểu biết, bởi vì chúng ta có trách nhiệm

Để thay đổi thế giới, chúng ta phải bắt đầu với chính chúng ta, và điều quan trọng là trong mỗi sự bắt đầu của chúng ta mong ước – intention. Mong ước hiểu chính chúng ta và không rời xa nó để đến với những thứ khác để thay những thứ khác hay mang đến một sự điều chỉnh thay đổi thông qua cách mạng, dù đúng hay sai.

Quan trọng là hiểu rằng đây là trách nhiệm của chúng ta, của bạn, của tôi, bởi vì,mặc dù những điều nhỏ bé trong thế giới chúng ta đang sống, nếu chúng ta có thể thay đổi chính chúng ta, mang lại những quan điểm tích cực khác biệt qua mỗi ngày chúng ta sống, có thể chúng ta sẽ tác động đến thế giới  ở mức độ rộng hơn, mở rộng mối quan hệ với những người khác, những thứ khác…”

“Với Krinamurti, quá trình hiểu chính chúng ta không phải là một quá trình cô lập, bở vì chúng ta là thế giới và vấn đề của chúng ta là vấn đề của thế giới. Có thể nó sẽ là điểm khởi đầu tốt để tìm ra vấn đề của việc tự biết để hiểu về những vấn đề của thế giới, và nhờ giải quyết vấn đề của chính mình, mỗi chúng ta có thể kiểm soát vấn đề của thế giới đúng không?

Nếu các bạn mong muốn khám phá hơn về chủ đề này, hãy ghé thăm blog của cô tại trang http://yourvietbooks.com hoặc theo dõi đường link http://www.yourvietbooks.com/2011/08/krishnamurti-one-definition-day-self.html.

Chúc một khởi đầu tháng mới may mắn nhé,

Anita H.”

Translation Assignment Week 6: Back to Square One – A New Turning Point (6)

Written  by Prof Anh Tho Andres

Released on 31 Aug 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140831080221-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-6

“Những cuộc gặp gỡ,

Ipad vẫn khiến cô băn khoăn. Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIN, WordPress mang cho lại cô niềm vui, niềm vui của sự khám phá, niềm vui của những cuộc hội ngộ mới.

Deepark Chopra, tác giả ưa thích của cô, và cô trích dẫn một đoạn trong “The Seven Spiritual Laws of Success” hay “7 quy luật của thành công”, Brihadaranyaka Upanishad IV. 4.5 dưới đây:

“Bạn là cái bạn hướng tới, bạn sẽ có khát khao

Khi bạn khát khao, bạn sẽ có ý chí

Khi bạn ý chí, bạn sẽ hành động

Khi bạn hành động, bạn sẽ dành được số phận”

Hơn nữa, trong kết luận của mình ông có nói: “Chúng ta là những hành khách trên một chuyến du hành vũ trụ bao la – nơi hằng hà sa số các vì sao, những dải thiên hà bất tận. Chúng ta nhảy nhót trên bề mặt và những vòng xoáy của vô cực. Cuộc đời là vô tận. Nhưng những sự thể hiện tình cảm với nhau lại chốc lát, ngắn ngủi, như gió thoảng mây bay.”

Guatama Buddha có một lần nói thế này: ‘Sự tồn tại của chúng ta ngắn ngủi như đám mấy thu thoáng qua. Chứng kiến sinh và tử của một kiếp người cũng giống như những chuyển động của một vũ điệu. Đời người giống như một vệt sáng trên bầu trời rồi vụt bay xuống núi.’

Chúng ta dừng lại một lát để gặp gỡ nhau, để yêu thương, để chia sẻ. Đó là khoảnh khắc vô giá, nhưng lại quá ngắn ngủi. Nó giống một dấu ngoặc nhỏ trong cõi đời này. Nếu chúng ta chia sẻ sự quan tâm, niềm vui, tình yêu, chúng ta sẽ tạo nên sự sung túc, niềm hạnh phúc cho nhau biết bao nhiêu. Và khoảng khắc này trở nên thật đáng giá.”

“Khoảnh khắc này trở nên đáng giá hơn bao giờ hết, Cô yêu thích những lời bình thông tuệ làm sao” – Lời tác giả.

Đối với cô, mọi cuộc gặp gỡ mới trên Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIN, WordPress và kể cả những nơi khác là đáng giá biết nhường nào vì bản thân cô biết mình đang sống cho mục đích gì.

Krishnamurtu, trong “The First and the Last Freedom” hay “Tự do đầu tiên và cuối cùng” định nghĩa Mối quan hệ và Sự cô độc như sau:

“Cuộc sống là một sự trải nghiệm, trải nghiệm trong mối quan hệ. Một người không thể sống trong cô lập bởi vì cuộc sống là mối quan hệ và mối qua hệ là hành động. Và làm thế nào một người có thể có thể hiểu biết về mối quan hệ là cuộc sống? Mối quan hệ chẳng phải là không chỉ giao tiếp giữa người với người mà còn là sự kết nối giữa những điều khác và ý tưởng với nhau sao? Cuộc sống là những mối quan hệ thể hiện thông qua liên lạc với nhau, với con người và với ý tưởng. Hiểu về ý nghĩa của mối quan hệ chúng ta có khả năng gặp gỡ đầy đủ, thoả đáng các kiểu mối quan hệ, với nhiều kiểu bạn bè. Xong vấn đề của chúng ta là không phải là khả năng – khả năng không phải là sự ràng buộc của mối quan hệ – nhưng sự hiểu biết về mối quan hệ sẽ tự nhiên sản sinh ra khả năng cho sự thích nghi nhanh chóng, cho sự điều chỉnh nhanh chóng, cho sự phản hồi nhanh chóng.

Mối quan hệ, chắc chắn rằng, như một chiếc gương mà bạn khám phá ra chính bạn. Không có những mối quan hệ chúng ta chẳng là gì cả, có mối quan hệ chúng ta bị ràng buộc, bị ràng buộc nghĩa là chúng ta tồn tại. Bạn chỉ tồn tại khi bạn ở trong mối quan hệ, nếu bạn không tồn tại, sự tồn tại chẳng có nghĩa gì. Không phải vì bạn nghĩ bạn tổn tại. Bạn tồn tại vì bạn bị ràng buộc; và sự thiếu hiểu biết về mối quan hệ như thế gây ra xung đột.

Bây giờ không có sự hiểu biết nào về mối quan hệ, bởi vì chúng ta sử ít sự dụng mối quan hệ, nó chỉ được dùng để đạt thành công hơn, sự truyền tải rộng hơn, sự trưởng thành nhiều hơn. Nhưng mối quan hệ là sự tự khám phá, bởi vì mối quan hệ là bản thân nó, là sự tồn tại. Không có mối quan hệ, tôi không là gì cả. Để hiểu chính tôi, tôi phải hiểu về các mối quan hệ xung quanh mình. Mối quan hệ là một tấm gương mà bạn có thể nhìn thấy chính bạn. Tấm gương đó có thể bị méo mó, hoặc có thể bị phản ánh y chang sự thật – “as is”. Nhưng hầu hết chúng ta nhìn trong mối quan hệ, nhìn qua tấm gương, những thứ chúng ta có thể nhìn ra nhưng chúng ta không thể nhìn thấy điều đó. Chúng ta có thể có ý tưởng, có lối thoát, chúng ta sống cho tương lai hơn là sự hiểu biết về mối quan hệ trong hiện tại này.”

Cô thật sự rất vui vì thông qua những trang truyền thông xã hội, may mắn sống ở thế kỷ 21, cho phép chúng ta có đầy đủ các mối quan hệ giữa chính chúng ta và những người khác, để tạo ra những khoảnh khắc đáng quí. Đó là cuộc sống.

Chúc bạn các ngày chủ nhật vui vẻ nhé,

Anita H.

Tìm hiểu thêm trên trang http://yourvietbooks.com nhé”

Translation Assignment Week 5: Back to Square One – A New Turning Point (5)

Written by Prof Anh Tho

Released in 29 Aug 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140829113002-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-5

“Học theo cách thông minh

Mỗi ngày, tôi thấy mình thật may mắn vì đang sống ở kỷ nguyên công nghệ này.

Cập nhật vào iPad, tôi khám phá vô vàn điều lý thú ở các ứng dụng liên kết từ trang nọ sang trang kia chứa các thông tin cần thiết chỉ trong vài giây.

Ví dụ nhé, trong khi nghiên cứu 3 nhà kinh tế học ở thời đại chúng ta là Marx, Hayed và Keynes – Tôi có thể có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời và sự nghiệp của họ chỉ trong vài giờ nhờ việc xem các postcasts trên Youtube.

Để hiểu về Marx và công việc của ông ấy, tôi đã tìm một loạt các se-ri từ các khoá học Yale Open University ở trường Frankfurt về Lý thuyết suy luận rồi từ đó dẫn đến việc khám phá không chỉ Marx, Engels, Ideology mà còn Theodor Adormo, Walter Bẹnamin, Block và công ty. Những bài giảng của giáo sư David Harvey về cuốn Reading Marx’s Capital (“Das Kapital”) trong 25 video cho phép đọc sâu về những bài viết trong cuốn sách này. Cuốn sách mang đến một tác động lớn đến thế giới của chúng ta ngày nay.

Với những sinh viên nói tiếng Pháp, một vài tài liệu về suy nghĩ của Marx bằng tiếng Pháp có thể hữu ích, ví dụ như “La pensée de Karl Marx” par Henri Pena-Ruiz, giáo sư ở The Institut d’études politiques (IEP) de Paris, hay “Marx penseur du matérialisme historique, critique du capitalisme par Yvon Quiniou”, thêm vào đó là “Les Théoriciens de l’économie” on “Karl Marx et sa vision de la crise”, toàn bộ thế giới được khám phá lại trong ánh đèn le lói của cuộc khủng hoàn toàn cầu được thể hiện ở trong đó, một hiện tượng mà ông đã dự đoán trong tác phẩm của mình “Das Kapital” từ 200 trăm năm trước đây.

Về Frederik Hayek, người đạt giải Nobel, se-ri “Les Théoriciens de l’économie” mô tả ông  như một trong những nhà kinh tế học ảnh hưởng nhất, người truyền cảm hứng chính sách của Margaret Thatcher và Ronald Reagan. Lý thuyết về Tự do cũng ảnh hưởng tới những người suy nghĩ và những nhà kinh tế học khác như Karl Popper, Konrad Lorenz, Milton Friedman, tôi mới chỉ trích dẫn một vài người thôi đấy.

Cá nhân tôi, loạt bài trên John Maynard Keynes, cha đẻ của “the Keynesian School of Thoughts” tạo cảm xúc nhất. Thực tế, quan điểm của Keynes là, trong ngắn hạn, đặc biệt trong thời kỳ suy thoái, sản lượng kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tổng cầu (tổng chi tiêu của nền kinh tế), và tổng cầu không nhất thiết phải bằng với năng lực sản xuất của nền kinh tế; thay vào đó, nó bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố và đôi khi là những cư xử thất thường, ảnh hưởng đến sản xuất, lao động và lạm phát. Do đó, sự can thiệp của chính phủ để ngăn cản sự mất kiểm soát của nền kinh tế là cần thiết.

Bạn có thể tìm thêm thông tin của các nhà kinh tế học vĩ đại thông qua nghe các sách nói tại audible.com. Xem tại link dưới đây: http://sbitrainingsolutions.blogspot.ch/2014/07/the-great-economists-of-modern-times.html.

Ồ, bấy nhiêu đó hẳn là đủ nuôi dưỡng cho suy nghĩ trong hôm nay.

Hẹn gặp lại lần tới nhé,

Anita H.”

How did i used to use Facebook?

How did i used to use Facebook?

I used to be a FB detective.

When i turned on my laptop, FB was my home page. It was always already for my time online. When i worked, when i studied, it obviously spent a tab for Facebook, always. What a big treat, huh?!

Every now now and then, whenever i saw numbers on Facebook tab – a sign on Facebook that you receive comments or likes. I stopped working to check what they are. It is able to accept, in some case, if i turned to my work as soon as i did. But, it did not. I saw some self-file pictures of my friends, I saw some albums about their trips about wonderful destinations, I saw some recommendations about celebrities, some gossips appeared in front of my eyes, which my hand cannot stop clicking through all of them.

I absorbed to follow them as a lovesick guy. Any time of the day – or night, i spent all my free time for her not only on Laptop in working time but also on mobile phone all the time even before going to the bed which i should spend my time to read book or review new words.

I faced to face with Facebook all the time, when hangout with my friend, when having a coffee, when i having a breakfast, when standing on elevator … and even when going the toilet. (a group of my friends till now still having action like this. Maybe I will write a blog about How Facebook effect on social communication.)

Whatever I met on the street such as accidents, an annoying traffic…, even what ill I suffer, I must thought how to take a photo, how to share “what’s on your mind” to get likes, comments as much as I effort. An then, I immersed myself to read and replied them with pleasure or frustration by making conflict with them.

So what I received from all day long on Facebook? As a drunk guy who get up on tomorrow, I was obsessed with images and gossips on that, it appeared in my mind all the time. I fall so sorry because I lost my time for unvalued and virtual things on Internet.

As a consequences of that, I stress.

However, fortunately just a short time.

And I escaped away from my swamp I made for myself. But it is also quite difficult.

I was getting to decrease my time on Facebook by deactivating my account. And I made discipline that I just checked it when I finished job. At first I remember feeling that how eager I am when I checked what happening on Facebook after half working day with absence of me. I was happy with a huge notifications, but I am a person who want to try new things so that I set time I re-active longer. And I decreased likes, comments on my post and my friend even pages are not my official friends. Thank to that, notifications of Facebook was declined and that time I realised how value of time i lost as well.

I removed Facebook application from my smart phone. I turned off Face book as a homepage. More important, I focused on what is useful for me. Do you know how? I dig into setting of Facebook and I knew how to make a magic to what I don’t concern disappear on my new feed. I unfollower almost of my friends who share personal stories or gossip thinkings. I set mentors in my closest friend group. That was wonderful discovery. I am not sure you know what feeling i knew. It is just comfortable and serene in mind without any disturbing. More important, i have learned skills, knowledge, recommendations from mentors i followed.

From what time i lost, from what i experienced, instead of chatting, likes, comments i was getting to share useful websites, articles on my page. But the number of likes and comments on those was not much as posts about my thought about psychology, human behaviour, pictures, my private stories… before.

I move my destinations to another social network sites such as Goolge+, Twitter, Path, Tumbler… and now WordPress. I think i found my right online house to share with my neighbours who have same hobby.

But out there, on Facebook, there are so many Vietnamese youths still spend their time for non sense things (as me in the past). To change and help and raise awareness for them about bunch of things they need to discover is what i want to do.

Just share and recommend. If the quantitive of people who tend to useful things conquer the opposite ones, i think we will.

Thank you Prof Anh Tho who has transmited me encouragement in each her article to write mine.

Phuong Hoang

Thinking after translation this article above of Prof Anh Tho:
Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140827083613-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-4